Tổng hợp sách từ HBR
HBR Guide 2021 (banner)
Trọn bộ 10 cuốn HBR Emotional IIntelligence
HBR - 20 Minute Manager (banner)
HBR OnPoint 2021 - Trọn bộ 12 cuốn (banner)
Boxset HBR OnPoint 9 cuốn

Những Bộ Sách được Đề Cử

HOT
1,190,000  952,000 
HOT
HOT
HOT
990,000  891,000 
HOT
1,791,000  1,435,000 
HOT

Bộ sách theo chủ đề

HBR – Combo Đổi Mới Từ Cốt Lõi

656,000  523,000 
HOT

Bộ Sách Theo Chủ Đề

HOT
1,190,000  952,000 
HOT
HOT
597,000  537,000 
HOT
990,000  891,000 
HOT

Những Đầu Sách Lẻ Nổi Bật

HOT
Được xếp hạng 5.00 5 sao
199,000  159,200 
199,000 
HOT
179,000  143,200 
HOT
229,000  183,200 
HOT
239,000  191,000 
HOT
169,000  152,000 

KIẾN THỨC

Tin Tức