THE NEXT STEP

Khám phá các góc nhìn mới về hành trình tìm kiếm bản thân, thay đổi và thích ứng qua các câu chuyện cùng các nhà lãnh đạo và quản lý

Khám phá HBR Vietnam Podcast Series

AUDIO ARTICLES

Harvard Business Review Vietnam cùng Voiz FM hân hạnh giới thiệu ấn phẩm HBR OnPoint 2021 lần đầu tiên có mặt trên định dạng sách nói

Khám phá HBR Vietnam Audio Articles


THE NEXT STEP

Hãy cùng HBR Vietnam khám phá các góc nhìn mới về hành trình tìm kiếm bản thân, thay đổi và thích ứng qua các câu chuyện cùng các nhà lãnh đạo và quản lý

Khám phá HBR Vietnam Podcast Series

AUDIO ARTICLES

Harvard Business Review Vietnam cùng Voiz FM hân hạnh giới thiệu ấn phẩm HBR OnPoint 2021 lần đầu tiên có mặt trên định dạng audio article

Khám phá HBR Onpoint 2021 Audio Articles

Bài viết

Cập nhật những nội dung mới nhất từ HBR Vietnam!

Đánh giá sách