THE NEXT STEP - HBR Vietnam Podcast Series

Những mảng màu của những người quản lý. Những hành trình phiêu lưu nào thực sự đang được diễn ra. Ẩn sau những quyết định lạnh lùng, các leader tìm kiếm điều gì cho đích đến của mình. Bước tiếp theo là gì, quyết định nào sẽ được đưa ra? Hãy cùng Harvard Business Review Vietnam khám phá các góc nhìn mới về hành trình tìm kiếm bản thân, thay đổi và thích ứng, từng bước tạo dựng sự nghiệp theo cá tính riêng qua các câu chuyện thân mật cùng các quản lý, nhà lãnh đạo, startups trẻ. Có lẽ bạn sẽ tìm thấy “next step” cho chính mình.