Đo lường tác động của bộ phận nhân sự đến trải nghiệm của nhân viên

Trong thế giới công việc ngày nay, mọi yếu tố đều có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của nhân viên tại nơi làm việc. Với người làm nhân sự, ảnh hưởng đó được đo lường ra sao?

Khi nhân viên có một địa chỉ liên hệ từ chuyên viên nhân sự được chỉ định, họ có khả năng đánh giá cao công ty của mình gấp đôi và sẽ giới thiệu công ty của họ như một nơi làm việc chất lượng. Điều này được so sánh với những người không tiếp xúc trực tiếp với bộ phận nhân sự, theo nghiên cứu mới nhất của Viện nghiên cứu ADP. Hơn nữa, những nhân viên có trải nghiệm tích cực với bộ phận nhân sự có khả năng quảng bá công ty của họ với những người khác cao gấp tám lần. Ngoài ra, nếu họ thấy HR là một chức năng “có giá trị” tại nơi làm việc, khả năng họ ở lại công ty cao gấp 3,7 lần.

Nghiên cứu đề xuất bằng chứng có thể định lượng về tác động của bộ phận nhân sự đối với trải nghiệm tổng thể của nhân viên và danh tiếng của tổ chức – cả hai đều đứng đầu danh sách ưu tiên của bộ phận nhân sự trong nhiều năm. Một số phát hiện chính từ nghiên cứu của ADP đã nêu bật cách nhân viên nhìn nhận giá trị của HR đối với công ty. Giá trị của HR nhân lên 11 lần khi nhân viên có quyền truy cập và tiếp xúc nhiều hơn với các dịch vụ HR, như giới thiệu, các bài tập quảng cáo và quản lý hiệu suất.

Tần suất của những tương tác giữa bộ phận nhân sự và nhân viên cũng rất quan trọng. Những nhân viên đã sử dụng các dịch vụ của HR ít nhất bảy lần trong năm qua có khả năng coi HR là một chức năng có giá trị cao hơn 7,4 lần.

Yvonne Teo, phó chủ tịch mảng nhân sự tại ADP, cho biết nghiên cứu này khẳng định giá trị của việc giữ lại “sự tiếp xúc mang tính con người” đối với trải nghiệm của nhân viên. Bà nói: “Đây là một lời nhắc nhở tốt để những người hành nghề nhân sự thường xuyên xem xét và thiết kế lại các tương tác của họ với nhân viên, từ đó tăng độ nhận diện cho bộ phận nhân sự. Khi hầu hết các công ty tiến hành mô hình làm việc kết hợp, điều quan trọng hơn bao giờ hết là giữ được tiếp xúc mang tính con người. Một cách đơn giản để đảm bảo điều này là tạo một đầu mối liên hệ được chỉ định trong bộ phận nhân sự cho từng nhân viên.”

Khi được hỏi dịch vụ nhân sự nào có tác động nhiều nhất đến trải nghiệm của nhân viên, nghiên cứu đã thu hẹp nó thành hai thứ: một quy trình giới thiệu chính thức và các lợi ích về sức khỏe.

Họ phát hiện ra rằng những nhân viên đã trải qua quy trình giới thiệu chính thức có khả năng coi HR là yếu tố “thúc đẩy giá trị” cao hơn 8,5 lần so với những người không trải qua. Không có gì ngạc nhiên khi nhận được các phúc lợi về sức khỏe là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra trải nghiệm tích cực cho nhân viên. Những nhân viên đã nhận được lợi ích sức khỏe và sử dụng chúng có khả năng làm nổi bật giá trị của HR tại tổ chức của họ cao hơn 3,5 lần.

Một dịch vụ nhân sự khác có thể tạo ra hoặc phá vỡ trải nghiệm của nhân viên với công ty là sự chú ý đến hiệu suất hoặc một số hình thức công nhận những nỗ lực của họ. Kết quả cho thấy những nhân viên thường xuyên nhận được sự quan tâm về tiến độ của họ có khả năng coi HR là một chức năng “thúc đẩy giá trị” tại nơi làm việc cao hơn 4,4 lần.

Nói chung, thực tế là có một trải nghiệm thực sự với bộ phận nhân sự có thể có tác động lớn hơn đến nhận thức của nhân viên về chức năng này hơn là việc có nhiều địa chỉ liên hệ. Nhân viên có một điểm tiếp xúc với bộ phận nhân sự có khả năng nhận thấy chức năng này có giá trị cao gấp hai lần so với nhân viên được chuyển từ nhân viên nhân sự này sang nhân viên nhân sự khác khi khai thác dịch vụ hoặc lợi ích.

 

Mặc dù vậy, việc đảm bảo khả năng tiếp cận các dịch vụ của HR vẫn tốt hơn về mặt định lượng so với việc hoàn toàn không có “sự tiếp xúc mang tính con người” trong suốt thời gian họ làm việc với công ty, cho dù họ đang làm việc từ xa hay theo một thỏa thuận kết hợp.

“Trong tương lai, chúng tôi sẽ vì lợi ích tốt nhất mà tăng cường khả năng cộng tác và khả năng hiện diện trên tất cả các phòng ban của tổ chức,” Yvonne Teo nói. “Khi nói đến việc thúc đẩy trải nghiệm của nhân viên, cách tiếp cận tốt nhất là cách tiếp cận toàn diện.”

Nguồn: HRD Asia

Trả lời

LET'S GO
SUBSCRIBE
awesome
Sed ut perspiciatis unde omnis