Việc gọi vốn từ ngân hàng hoặc nhà đầu tư có phù hợp với startup của bạn?

Nếu bạn đang bắt đầu kinh doanh hoặc đang nghĩ đến việc khởi nghiệp, rất có thể bạn đã nghĩ đến việc cần bao nhiêu tiền để bắt đầu. Cũng có thể bạn nhận ra rằng mình không có đủ lượng vốn để bắt đầu. Vậy bạn sẽ làm gì?

May mắn thay, có nhiều cách để có được nguồn tài trợ từ bên ngoài để giúp bạn bắt đầu. Các lựa chọn tài trợ thường liên quan đến một trong hai khái niệm. Một là một khoản cho vay (tức là nợ), trong đó người cho vay sẽ kiếm được lợi nhuận sau khi bạn trả lại khoản vay đó với lãi suất trong một kỳ hạn hoặc một khoảng thời gian cụ thể. Loại còn lại là một khoản đầu tư (tức là vốn chủ sở hữu), trong đó nhà đầu tư sẽ được trao một tỷ lệ sở hữu theo thỏa thuận (tức là số cổ phần) trong doanh nghiệp để đổi lấy việc cung cấp vốn. Trong trường hợp này, nhà đầu tư kỳ vọng rằng doanh nghiệp sẽ tăng trưởng đáng kể theo thời gian để cổ phiếu của họ trong doanh nghiệp sẽ tăng giá trị, từ đó kiếm được lợi tức đầu tư (ROI).

Khi viết kế hoạch kinh doanh, bạn cần phải ghi nhớ đối tượng của mình là ai. Một khoản vay và một khoản đầu tư về cơ bản là hai phạm trù khác nhau. Cách thức kiếm tiền của người cho vay và nhà đầu tư cũng khác nhau, vì vậy họ cũng sẽ yêu cầu các kế hoạch kinh doanh khác nhau. Để giúp bạn lập kế hoạch phù hợp với nguồn vốn bạn cần, dưới đây là những điểm khác biệt chính giữa kế hoạch kinh doanh của ngân hàng và kế hoạch kinh doanh của nhà đầu tư.

Lợi tức đầu tư (ROI)

Nếu bạn đang tìm kiếm nguồn vốn của nhà đầu tư, (các) nhà đầu tư tiềm năng sẽ muốn xem một kịch bản ROI cho thấy mức định giá hiện tại và mức định giá ước tính trong tương lai của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp xác định giá trị hiện tại của mình thông qua số tiền đầu tư được yêu cầu và tỷ lệ sở hữu được trao đi để đổi lại khoản đầu tư (ví dụ: khoản đầu tư 200.000 đô-la cho 20% quyền sở hữu, thông qua phép toán đơn giản, có nghĩa là quyền sở hữu 100% có giá trị 1.000.000 đô-la). Điều quan trọng cần lưu ý là khi tìm kiếm một khoản đầu tư, đặc biệt là đối với một công ty mới thành lập, việc định giá phần lớn dựa trên cảm tính, và các nhà đầu tư tiềm năng có thể đồng ý hoặc không đồng ý với định giá của bạn.

Mặc dù có những chuyên gia định giá doanh nghiệp được chứng nhận mà bạn có thể thuê để xác định mức định giá chính xác cho doanh nghiệp của mình, nhưng bạn cũng có thể ước tính mức định giá doanh nghiệp của mình mà không cần thuê chuyên gia. Phương pháp sau thường được thực hiện bằng cách lấy EBITDA (lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay) từ một năm cụ thể trong báo cáo thu nhập của bạn và nhân nó với một hệ số (hệ số sẽ thay đổi tùy theo ngành) để xác định định giá trong tương lai. Mặc dù “hệ số x EBITDA” là phương pháp phổ biến nhất, nhưng một số ngành sẽ có các khuyến nghị khác nhau để tính toán định giá của doanh nghiệp trong tương lai.

Nếu bạn đang tìm kiếm một khoản vay ngân hàng, thì một kịch bản ROI là không cần thiết cho kế hoạch kinh doanh của bạn. Điều này là do ngân hàng sẽ kiếm lợi nhuận thông qua việc bạn trả lại khoản vay kèm với lãi suất. Số tiền phải trả cho ngân hàng được xác định bởi ba yếu tố: số tiền cho vay, thời hạn cho vay và lãi suất của khoản vay. Vì không có gì trong số này liên quan đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nên số tiền nợ ngân hàng sẽ giống nhau, cho dù doanh nghiệp của bạn tạo ra doanh thu 10.000 đô-la hay 10 tỷ đô-la.

Chiến lược rút lui

Nếu bạn tìm kiếm nguồn tài trợ của nhà đầu tư, (các) nhà đầu tư tiềm năng sẽ muốn biết tất cả các tình huống có thể xảy ra mà họ không còn phải bận tâm đến khía cạnh tài chính trong doanh nghiệp của bạn. Một khả năng bao gồm các nhà đầu tư bán lại cổ phần của họ cho công ty với giá trị được đánh giá cao tại một thời điểm trong tương lai. Những tình huống khác có thể kể tới như: doanh nghiệp thất bại và nhà đầu tư mất khoản đầu tư, hoặc doanh nghiệp thành công đến mức phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và cổ phiếu được giao dịch công khai trên sàn giao dịch chứng khoán. Kế hoạch của nhà đầu tư sẽ nêu rõ từng khả năng để họ sẵn sàng rút lui.

Nếu bạn đang tìm kiếm một khoản vay ngân hàng, thì chiến lược rút lui là không cần thiết trừ khi bạn có kế hoạch thoát khỏi hoạt động kinh doanh trước khi hết thời hạn cho vay (mặc dù nhiều đơn vị cho vay sẽ cảnh giác với trường hợp này ngay từ đầu). Mặt khác, chiến lược rút lui lúc này sẽ không cần thiết bởi vì một khi hết thời hạn và khoản vay được thanh toán đầy đủ, ngân hàng không còn lo lắng về kết quả hoạt động kinh doanh của bạn nữa.

Lên kế hoạch

Nếu bạn tìm kiếm khoản vay ngân hàng hoặc hình thức nợ khác, chi phí lãi vay phải được thể hiện trong báo cáo thu nhập của bạn, trong khi khoản trả nợ gốc của bạn sẽ được thể hiện trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Nếu bạn đang tìm kiếm một khoản đầu tư hoặc tài trợ vốn cổ phần khác, thì cả chi phí lãi vay và trả nợ gốc sẽ bằng không.

Vậy bạn nên theo đuổi loại hình gọi vốn nào?

Không có câu trả lời ngắn gọn cho điều này. Tuy nhiên, các ngân hàng có xu hướng cho vay đối với các mô hình kinh doanh đã “thử và đúng” (ví dụ: nhà hàng và quán cà phê). Ngược lại, các nhà đầu tư thường quan tâm hơn đến những ý tưởng mới có thể phá vỡ môi trường kinh doanh ở một mức độ nào đó (ví dụ: ứng dụng giao đồ ăn). Một yếu tố khác cần xem xét là lịch sử tín dụng của bạn, vì bạn có thể gặp khó khăn hơn trong việc vay tiền nếu lịch sử tín dụng của bạn ở mức dưới chuẩn.

 

Nguồn: Forbes.com

Trả lời

LET'S GO
SUBSCRIBE
awesome
Sed ut perspiciatis unde omnis