Thẻ điểm cân bằng giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng

Thẻ điểm giúp các công ty theo đuổi kết quả tài chính, đồng thời giám sát quá trình xây dựng, củng cố năng lực và giành được những tài sản vô hình cần cho sự tăng trưởng trong tương lai.

Thẻ điểm cân bằng bổ sung những phương pháp đo lường tài chính truyền thống với các tiêu chuẩn đo lường hiệu suất hoạt động từ ba góc nhìn bổ sung: góc nhìn của khách hàng, quy trình kinh doanh nội bộ, học tập và phát triển. Vì thế nó giúp các công ty theo đuổi những kết quả tài chính, đồng thời giám sát quy trình xây dựng năng lực và giành được những tài sản vô hình mà có thể họ sẽ cần cho sự tăng trưởng trong tương lai.

Một thẻ điểm cân bằng làm tăng phép đo tài chính truyền thống với những chuẩn mực so sánh về hiệu suất trong ba lĩnh vực phi tài chính chủ chốt sau đây:
– Mối quan hệ của một công ty với khách hàng của nó
– Các quy trình nội bộ
– Khả năng học tập và phát triển

 

Thẻ điểm cân bằng dựa vào bốn quy trình để gắn kết các hoạt động ngắn hạn với những mục tiêu dài hạn:

Diễn giải tầm nhìn

Dựa vào phương pháp đo lường, thẻ điểm buộc các nhà quản lý phải đạt được sự đồng thuận với các chỉ số sẽ được sử dụng để triển khai tầm nhìn hoành tráng của họ.

Ví dụ: Một ngân hàng tuyên bố chiến lược cung cấp “dịch vụ vượt trội cho khách hàng mục tiêu”. Nhưng quá trình lựa chọn các chỉ số đo lường hoạt động cụ thể cho bốn lĩnh vực của thẻ điểm khiến ban lãnh đạo nhận ra rằng đầu tiên, họ cần trung hòa những quan điểm khác nhau về việc xác định ai là khách hàng mục tiêu và điều gì tạo nên dịch vụ vượt trội.

Truyền thông và liên kết

Khi thẻ điểm được phổ biến cả lên và xuống trong sơ đồ tổ chức, chiến lược trở thành một công cụ cho mọi người. Khi thẻ điểm ở cấp cao được đưa xuống các đơn vị chức năng độc lập, các mục tiêu và chỉ số đo lường mang tính chiến lược được diễn giải thành những mục tiêu và chỉ số đo lường phù hợp với mỗi nhóm cụ thể. Việc gắn chặt những mục tiêu này với hiệu quả hoạt động của mỗi cá nhân và các cơ chế đãi ngộ sẽ mang lại những “thẻ điểm cá nhân”. Vì vậy, mỗi nhân viên sẽ hiểu hiệu quả cá nhân của họ đóng góp vào chiến lược tổng thể như thế nào.

Lập kế hoạch kinh doanh

Đa số công ty có các thủ tục, và đôi khi là các đơn vị, độc lập cho hai việc: Lập kế hoạch chiến lược và lập dự toán ngân sách. Đáng ngạc nhiên là việc lập kế hoạch dài hơi điển hình đó, theo lời của một vị lãnh đạo, chẳng khác gì “bánh xe chổng lên trời”, khiến cho hai bên không bao giờ nhất quán với nhau. Nguyên tắc của việc tạo thẻ điểm cân bằng buộc các công ty phải hợp nhất hai chức năng, qua đó đảm bảo ngân sách tài chính thực sự hỗ trợ các mục tiêu chiến lược. Sau khi đồng ý với các phương pháp đo lường đối với bốn thành tố của thẻ điểm, các công ty phải xác định yếu tố chi phối có ảnh hưởng nhất đối với kết quả mong muốn, đặt ra các mốc thời gian quan trọng để đánh giá tiến độ và kết quả mà họ đạt được với các yếu tố chi phối đó.

Phản hồi và nghiên cứu

Bằng cách cung cấp một cơ chế cho phép phản hồi và rà soát chiến lược, thẻ điểm cân bằng giúp thúc đẩy một hình thức nghiên cứu thường thiếu hụt ở các công ty, đó là khả năng phản ánh dựa trên suy luận và điều chỉnh lý thuyết về các mối quan hệ nhân quả.

Phản hồi về sản phẩm và dịch vụ. Nghiên cứu về các quy trình nội bộ chủ chốt. Những khám phá về công nghệ. Tất cả những thông tin này đều có thể đưa vào thẻ điểm, khuyến khích việc liên tục tinh chỉnh chiến lược. Do đó, tại bất kỳ điểm nào trong quá trình thực hiện, nhà quản lý có thể biết chiến lược có hoạt động tốt hay không, và nếu không thì tại sao.

Thẻ điểm đóng vai trò như một nhóm công cụ tinh vi cho phép điều phối và tinh chỉnh các hoạt động điều hành và kinh doanh của công ty một cách nhất quán với chiến lược lâu dài.

Nguồn: Cuốn HBR Onpoint Chiến lược, Alpha Books

Trả lời

LET'S GO
SUBSCRIBE
awesome
Sed ut perspiciatis unde omnis