Đừng để kinh doanh đổ bể vì không rõ người ra quyết định

Việc ra quyết định đúng đắn và thực hiện nhanh chóng là điểm nổi bật của những tổ chức có hiệu suất công việc cao. Song ngay những công ty nổi tiếng quyết đoán vẫn có thể có sự thiếu rõ ràng về việc ai phải chịu trách nhiệm đối với những quyết định nào.

Trong kinh doanh, quyết định chính là tiền. Mọi thành công, rủi ro, cơ hội kịp thời nắm bắt hay bị bỏ lỡ đều là kết quả của những quyết định. Tuy nhiên, nhiều công ty vẫn thường xuyên “gặp khó” mỗi khi ra quyết định, làm phương hại đến kết quả hoạt động của toàn công ty.

Đâu là thủ phạm của vấn đề này? Chính là do không xác định rõ ai có trách nhiệm quyết định việc gì. Một nhà sản xuất ô tô bỏ lỡ thời điểm quan trọng để tung ra mẫu xe mới do bên marketing bên phát triển sản phẩm đều nghĩ mình chịu trách nhiệm quyết định về đặc tính và màu sắc chuẩn của mẫu xe mới. Kết quả là gì? Họ xung đột về việc ai là người cầm trịch, không ngừng xem xét lại các quyết định, và bỏ lỡ thời hạn ra sản phẩm, đồng nghĩa với thiệt hại về doanh thu.

Làm thế nào để làm rõ trách nhiệm quyết định? Phân công rõ ràng vai trò ra quyết định đối với những vấn đề ảnh hưởng nhiều nhất tới kết quả hoạt động của công ty, như nên tiến vào thị trường nào, rót vốn vào đâu và làm cách nào để đổi mới sản phẩm. Hãy nghĩ “THẬT NHANH” (RAPID): Ai nên đề xuất (Recommend) các hành động đối với một quyết định then chốt? Nhưng đề xuất đó phải thông qua ai (Agree) để  có thể được thực thi? Ai sẽ thực hiện (Perform) những hành động cần thiết để thực thi quyết định đó? Cần có thông tin (Input) từ ai để xác định tính khả thi của đề xuất đó? Ai quyết định (Decide), theo quyết định đó đến cùng và cam kết thực hiện?

1. Recommend – Đề xuất

Mọi người trong vai trò này có trách nhiệm đưa ra một đề xuất, tổng hợp thông tin và cung cấp những dữ liệu và phân tích chính xác để tạo ra một quyết định hợp lý, đúng thời điểm. Trong quá trình phát triển một đề xuất, người đề xuất cần được tư vấn bởi người cung cấp thông tin, không chỉ nghe mà còn phải phối hợp với quan điểm của họ, đồng thời xây dựng sự đồng lòng trong suốt quá trình đó. Người đề xuất phải có kỹ năng phân tích, sự khôn ngoan và sự thông minh mang tính tổ chức.

2. Agree – Đồng ý
Các cá nhân trong vai trò này có quyền phủ quyết – có hoặc không – đối với những đề xuất. Khi thực hiện quyền phủ quyết, một cuộc tranh luận giữa họ và những người đề xuất thường nảy ra, điều này có thể dẫn tới một đề xuất được thay đổi. Nếu điều này diễn ra quá lâu hoặc nếu cả hai bên không thể thống nhất, họ có thể chuyển vấn đề này tới người có quyền quyết định.

 

3. Input – Thông tin
Những người này được tư vấn về việc ra quyết định. Vì những người cung cấp thông tin thường tham gia vào quá trình thực hiện nên những người đề xuất thường rất quan tâm đến những lời khuyên của họ. Không có thông tin nào là bắt buộc nhưng cũng đừng giảm đi tầm quan trọng của nó. Nếu không có sự tham gia và động viên của những người thích hợp, quyết định đó có nguy cơ cao sẽ bị chệch choạc trong quá trình thực hiện.

4. Decide – Quyết định
Người có quyền quyết định là người đưa ra quyết định chính thức. Anh/cô ta chịu trách nhiệm về quyết định, khiến nó tốt hơn hoặc tệ hơn và có quyền giải quyết bất cứ bế tắc nào trong quá trình ra quyết định, đồng thời cam kết tổ chức sẽ thực hiện nó.

 

5. Perform – Thực hiện
Một khi quyết định đã được đưa ra, một người hoặc một nhóm người sẽ có trách nhiệm thực hiện nó. Trong một số trường hợp, những người có trách nhiệm thực hiện một quyết định cũng chính là những người đã đề xuất ra nó.

Khi đã làm rõ từng vai trò để ra được một quyết định, bạn sẽ có những lựa chọn đúng đn, nhanh chóng và hiệu quả.

Nguồn: Ai được ra quyết định, Paul Rogers Marcia Blenko, HBR Onpoint Chiến lược

 

Trả lời

LET'S GO
SUBSCRIBE
awesome
Sed ut perspiciatis unde omnis