HBR – The Heart Of Change – Thay Đổi Đâm Chồi Từ Đâu

109,000 

Thay Đổi Đâm Chồi Từ Đâu? Tiếp nối chủ đề quản lý sự thay đổi, Thay đổi đâm chồi từ đâu? hướng vào điểm mấu chốt của mọi thay đổi trong các tổ chức. Thông qua hàng loạt câu chuyện có thực và sinh động trong một số công ty, tác giả đã tấn công trực diện vào vấn đề căn bản đằng sau mọi công cuộc thay đổi: Làm…

LET'S GO
SUBSCRIBE
awesome
Sed ut perspiciatis unde omnis