HBR – Leading Change – Dẫn Dắt Sự Thay Đổi

129,000 

Dẫn Dắt Sự Thay Đổi Dẫn Dắt Sự Thay Đổi – Cuốn sách vừa là nguồn cảm hứng với những ai đang cần tìm ý tưởng cải cách công ty, lại vừa rất thực tế với tất cả những người có cổ phần trong tổ chức muốn thay đổi tổ chức của mình. Kotter cho rằng sở dĩ các công ty thường xuyên gặp thất bại vì những thay đổi chiến…

LET'S GO
SUBSCRIBE
awesome
Sed ut perspiciatis unde omnis