Không cần là người hoạt khẩu, bạn vẫn có thể thuyết phục nhân viên

Nếu thuật lãnh đạo – theo nghĩa cơ bản nhất – bao hàm việc hoàn thành mọi sự thông qua người khác, thì thuyết phục là một trong những công cụ thiết yếu nhất của người lãnh đạo.

Nhiều nhà lãnh đạo đinh ninh rằng công cụ này nằm ngoài tầm với của họ, chỉ dành sẵn cho Người lôi cuốn và Nhà hùng biện. Tuy nhiên, trong vài thập niên gần đây, các nhà tâm lý học thực nghiệm đã tìm hiểu được những phương pháp đáng tin cậy để khiến mọi người thuận theo, nhượng bộ và thay đổi.

Nhận xét tích cực

Mọi người thích những người yêu mến họ. Để gây ảnh hưởng đến người khác, hãy kết bạn với họ thông qua sự tương đồng. Tạo mối ràng buộc từ sớm với các đồng nghiệp, cấp trên và cấp dưới bằng cách thân mật tìm hiểu những mối quan tâm chung – bạn sẽ tạo được uy tín và lòng tin. Lời khen hãy tế nhị và chân thành. Hãy nhận xét tích cực về người khác – bạn sẽ khiến họ sẵn lòng thuận theo mình hơn.

Cho đi

Hãy cho đi điều bạn mong được nhận lại. Hãy gửi nhân sự đến một đồng nghiệp đang cần giúp đỡ. Hãy giúp đỡ người khác, sau này, bạn sẽ cần họ giúp lại.

Kết quả hình ảnh cho bằng chứng xã hội

Bằng chứng xã hội

Mọi người tuân theo sự chỉ huy của những người giống họ. Sử dụng quyền lực ngang hàng để gây ảnh hưởng theo chiều ngang, chứ không phải theo chiều dọc. Ví dụ: Hãy đề nghị một “lão làng” hỗ trợ bạn trong sáng kiến mới, nếu những thành viên kỳ cựu khác phản đối.

Nhất quán

Mọi người hoàn thành những cam kết công khai, bằng văn bản hoặc do họ tự nguyện. Nếu bạn quản lý một nhân viên cần nộp báo cáo đúng hạn, hãy thống nhất điều ấy bằng văn bản (bằng một thông cáo); hãy công khai cam kết ấy (lưu ý rằng các đồng nghiệp khác cũng đồng thuận với thông cáo); và kết nối cam kết đó với các giá trị của nhân viên (tác động của việc nộp báo cáo đúng hạn đến tinh thần chung của nhóm).

Thể hiện chuyên môn

Mọi người tuân phục những chuyên gia biết cách đi tắt đến những quyết định cần thông tin chuyên biệt.

Đừng mặc định rằng chuyên môn của bạn là hiển nhiên. Thay vì thế, hãy thể hiện chuyên môn của bạn trước khi hợp tác với các đồng nghiệp hoặc đối tác mới. Ví dụ, khi trò chuyện trước một cuộc họp quan trọng, hãy mô tả cách bạn xử lý một vấn đề tương tự như một hạng mục trong chương trình họp.

Tạo sự khan hiếm

Mọi người xem trọng những gì hiếm hoi. Thông tin riêng để thuyết phục. Hãy gây ảnh hưởng và thu hút sự chú ý của các thành viên chủ chốt bằng cách nói: “Hôm nay tôi có tin này muốn báo cho anh nhưng đến tuần sau nó mới được công bố.”

 

Nguồn: Ứng dụng thuyết phục một cách khoa học, Robert B. Cialdini, HBR Onpoint Truyền thông giao tiếp

 

Trả lời

LET'S GO
SUBSCRIBE
awesome
Sed ut perspiciatis unde omnis