Hiểu sự lưu chuyển dòng tiền, nhà quản lý thăng tiến nhanh hơn

Công ty đang đói tiền hay đang dư dả? Hoạt động của công ty có thực sự trơn tru không? Công ty có đang đầu tư thích đáng cho tương lai? Đây là một vài trong số rất nhiều câu hỏi mà nhà quản lý quan tâm nhưng không phải ai cũng có câu trả lời. 

Thứ nhất, biết được tình hình tiền mặt của công ty bạn sẽ giúp bạn hiểu những gì đang diễn ra, doanh nghiệp đang đứng đầu ở lĩnh vực nào và những ưu tiên của quản lý cấp cao có khả năng là gì. Bạn cần biết không chỉ vị trí tiền mặt nói chung có lành mạnh hay không mà cụ thể là nguồn tiền đến từ đâu.

Còn về dòng tiền liên quan đến hoạt động tài chính thì sao? Nếu có dòng tiền vào từ đầu tư tài chính, đó có thể là một dấu hiệu lạc quan cho tương lai, hoặc có thể có nghĩa là công ty đang tuyệt vọng bán cổ phiếu để duy trì hoạt động. Nhìn vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ có thể cho thấy rất nhiều câu hỏi, đồng thời cung cấp cho bạn một số thông tin chi tiết về thời điểm đầu tư lớn vào doanh nghiệp, bao gồm cả tuyển dụng nhân lực. Thông thường, việc tăng thêm nhân viên sẽ có ý nghĩa khi dòng tiền mạnh. Trong thời kỳ tăng trưởng nhanh, tiền mặt có thể bị thắt chặt mặc dù doanh nghiệp có lãi. Điều đó sẽ làm cho việc tuyển dụng người mới trở nên khó khăn hơn.

Thứ hai, bạn có sự ảnh hưởng đến tiền mặt. Mọi người mà bạn hỗ trợ cũng vậy. Hầu hết các nhà quản lý tập trung vào lợi nhuận trong khi họ nên tập trung vào cả lợi nhuận và tiền mặt. Tất nhiên, tác động của họ thường chỉ giới hạn trong dòng tiền cho hoạt động vận hành – nhưng đó là một trong những phép đo lường quan trọng nhất. Ví dụ:

Các khoản phải thu của khách hàng. Bạn có hỗ trợ chức năng bán hàng không? Chức năng bán hàng đang tập trung nỗ lực vào đâu? Các nhân viên bán hàng bán cho khách hàng thanh toán hóa đơn đúng hạn không? Đội ngũ bán hàng có mối quan hệ đủ chặt chẽ với khách hàng để nói chuyện với họ về các điều khoản thanh toán không? Các yếu tố như vậy giúp xác định xem khách hàng cảm thấy ra sao về công ty của bạn và gián tiếp ảnh hưởng đến việc họ có khả năng thanh toán hóa đơn nhanh như thế nào. Những khách hàng bất mãn thường sẽ không thanh toán đúng hạn – họ muốn đợi cho đến khi mọi tranh chấp được giải quyết.

Hàng tồn kho. Nếu bạn hỗ trợ phòng kỹ thuật, bạn ảnh hưởng đến hàng tồn kho tức là có ảnh hưởng lớn đến tiền mặt. Các nhà sản xuất và quản lý kho thường có thể giảm hàng tồn kho một cách hiệu quả bằng việc nghiên cứu và áp dụng các nguyên tắc của doanh nghiệp tinh gọn, tiên phong như tại Toyota. Phòng nhân sự có thể khởi xướng một sáng kiến về doanh nghiệp tinh gọn, và nếu có cơ hội thực hiện điều đó, các nhà lãnh đạo nhân sự cần hiểu được các yêu cầu về tài chính cùng tác động sâu xa của một sáng kiến như vậy.

Chi phí. Bạn có trì hoãn chi phí khi có thể? Bạn có xem xét thời điểm của dòng tiền khi tuyển dụng mới, mua hàng hoặc đề xuất triển khai đào tạo không? Rõ ràng, trì hoãn việc tuyển dụng cần thiết, trì hoãn chi phí hoặc cắt giảm đào tạo không phải lúc nào cũng là điều khôn ngoan. Nhưng cần xem xét để hiểu được tác động của tiền mặt khi quyết định chi tiền và tính toán đến các tác động về dòng tiền.

Thứ ba, các nhà quản lý hiểu dòng tiền có xu hướng được giao nhiều trách nhiệm hơn và do đó có xu hướng thăng tiến nhanh hơn so với những người chỉ tập trung hoàn toàn vào báo cáo thu nhập.

Ví dụ, cách tính các tỷ lệ, chẳng hạn như thời gian thu hồi tiền hàng tồn đọng (Days Sales Outstanding– DSO), là thước đo chính của hiệu quả của công ty trong việc thu các khoản phải thu. Các khoản phải thu được thu càng nhanh,tình hình tiền mặt của công ty càng tốt. Bạn có thể đến gặp ai đó ở phòng tài chính và nói: “Tôi nhận thấy DSO của chúng ta đã đi sai hướng trong vài tháng qua. Làm thế nào tôi có thể giúp xoay chuyển vấn đề đó?”

Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu cách thức vận hành của doanh nghiệp tinh gọn, thường tập trung vào (trong số những thứ khác) giữ hàng tồn kho ở mức tối thiểu. Một nhà quản lý dẫn dắt một công ty chuyển đổi sang tinh gọn, nhờ đó giải phóng lượng tiền mặt khổng lồ.

Nhưng quan điểm chung ở đây là dòng tiền là một chỉ số chính của sức khỏe tài chính của công ty, cùng với lợi nhuận và vốn chủ sở hữu. Nó là liên kết cuối cùng trong bộ ba và bạn cần cả ba để đánh giá sức khỏe tài chính của công ty. Nó cũng là liên kết cuối cùng trong cấp độ trí tuệ tài chính đầu tiên.

Nguồn: Trí tuệ tài chính dành cho nhà quản lý nhân sự, Alpha Books 2021

Trả lời

LET'S GO
SUBSCRIBE
awesome
Sed ut perspiciatis unde omnis