HBR Trí Tuệ Xúc Cảm - Emotional Intelligence (Bộ 10 Cuốn)

HBR Trí Tuệ Xúc Cảm – Emotional Intelligence (Bộ 10 Cuốn)

990,000  891,000 

 Bộ sách Trí Tuệ Xúc Cảm của HBR là tập hợp những tri thức căn bản và tinh thế về khía cạnh “con người” trong đời sống công việc. Từng cuốn sách sẽ cung cấp một loạt các kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của xúc cảm đến cuộc sống và công việc của chúng ta, đồng thời đưa ra các lời khuyên thực tiễn cho việc xoay xở trong các tình huống khó khăn và cư xử với những người khó chịu.

Dự kiến xuất bản tháng 3/2021