HBR Handbook - Cẩm Nang Quản Trị Toàn Tập Từ Harvard (Trọn Bộ 3 Cuốn)

HBR Handbook – Cẩm Nang Quản Trị Toàn Tập Từ Harvard (Trọn Bộ 3 Cuốn)

597,000  537,000 

“Harvard Business Review không phải là sách. Harvard Business Review là mindset (cách tư duy)”

3 cuốn sách “HBR Handbook – Cẩm Nang Quản Trị Toàn Tập” tập hợp những tri thức bao gồm nhiều bài học và nghiên cứu quan trọng nhất về kỹ năng lãnh đạo, quản lý đã được đăng trên tạp chí HBR suốt bốn thập kỷ qua.