HBR - Combo Đổi Mới Từ Cốt Lõi - Harvard Business Review Việt Nam

HBR – Combo Đổi Mới Từ Cốt Lõi

656,000  523,000 

“Sẽ tới một lúc nào đó tổ chức của bạn buộc phải đối mặt với sự thay đổi toàn diện mới có thể đạt được mức tăng trưởng tiếp theo. Nếu bạn bỏ qua thời điểm đó, sự thất bại là điều không thể tránh khỏi” – Andy Grove (CEO Intel)