Nếu bạn quan tâm đến cơ hội việc làm bình đẳng cho nhân viên, hãy ghi nhớ 5 điều này

Thuật ngữ “cơ hội việc làm bình đẳng” đang được nhiều người làm nhân sự quan tâm khi các tổ chức tăng cường các sáng kiến hòa nhập và bình đẳng tại nơi làm việc của họ. Nhưng chính xác thì cơ hội việc làm bình đẳng có nghĩa là gì? Cùng xem xét những điều các công ty cần biết để trở thành nhà tuyển dụng bình đẳng hiệu quả.

Cơ hội việc làm bình đẳng là gì?

Cơ hội việc làm bình đẳng (EEO) là khi người lao động có cơ hội bình đẳng để đảm bảo việc làm dựa trên thành tích, cũng như được đối xử công bằng tại nơi làm việc.

Theo Hiệp hội Quản lý Nguồn nhân lực (SHRM) tại Hoa Kỳ, EEO là không bị phân biệt đối xử vì chủng tộc, giới tính, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, khuyết tật và tầng lớp kinh tế xã hội.

EEO được bảo vệ bởi luật pháp ở nhiều quốc gia. Ví dụ: ở Hoa Kỳ, luật chính để bảo vệ EEO là Điều VII của Đạo luật Quyền Công dân năm 1964, trong khi ở Canada, đó là Đạo luật công bằng việc làm và Chương trình nhà thầu liên bang. Tại Úc, EEO được bảo vệ bởi nhiều luật, chẳng hạn như Đạo luật chống phân biệt tuổi tác năm 2004 và Đạo luật chống phân biệt đối xử với người khuyết tật năm 1992.

Ngoài ra, các quốc gia đều có những cơ quan quản lý khác nhau – chẳng hạn như Cao ủy Nhân quyền Úc (AHRC) và Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng (EEOC) ở Hoa Kỳ – chịu trách nhiệm thực thi pháp luật EEO.

Nhà tuyển dụng bình đẳng là gì?

Người sử dụng lao động bình đẳng là người sử dụng lao động cam kết không phân biệt đối xử với nhân viên dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật hoặc thông tin di truyền của họ.

Bất chấp luật pháp để điều tra các tuyên bố phân biệt đối xử trong việc làm, vẫn có những ngoại lệ và kẽ hở cho phép một số công ty lách luật. Ví dụ: các tổ chức tôn giáo ở Hoa Kỳ được miễn trừ khỏi các chính sách cụ thể của EEOC vì việc thuê người từ các tôn giáo khác có thể xung đột với sứ mệnh của tổ chức.

Do đó, nhiều công ty có thể muốn xác định là một nhà tuyển dụng bình đẳng vì họ cho người tìm việc và khách hàng thấy rằng họ coi trọng sự bình đẳng trong tổ chức.

Ví dụ: ở Mỹ, mặc dù luật pháp liên bang không yêu cầu các công ty sử dụng nhãn nhà tuyển dụng có cơ hội bình đẳng, nhưng EEOC cho biết việc bao gồm nhãn này có thể khuyến khích nhân viên tiềm năng từ mọi nguồn gốc nộp đơn xin việc trong công ty đó.

Lợi ích của việc trở thành một nhà tuyển dụng bình đẳng

Có rất nhiều lợi ích khi trở thành một nhà tuyển dụng bình đẳng – điều rõ ràng nhất là khả năng tiếp cận với một nhóm lớn và đa dạng các ứng viên đủ điều kiện. Và theo một nghiên cứu gần đây của Glassdoor, 76% nhân viên nói rằng có một lực lượng lao động đa dạng là điều quan trọng khi đánh giá các công ty.

Các công ty thường sẽ gặp ít sự cố xung đột tại nơi làm việc hơn khi có chính sách EEO vững chắc, bởi vì nhiều xung đột trong số này xảy ra do sự thiếu hiểu biết về các thực hành và đạo đức việc làm công bằng. Đào tạo các nhà lãnh đạo và nhân viên về thực hành việc làm bình đẳng có thể giúp tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh phù hợp với các nguyên tắc EEO của công ty.

Người sử dụng lao động cũng giảm thiểu nguy cơ bị khiếu nại và cáo buộc chính thức về phân biệt đối xử và quấy rối khi có ít xung đột tại nơi làm việc và thực hành việc làm công bằng. Giảm phí pháp lý, chi phí và thời gian nhân viên dành cho việc điều tra các vấn đề tại nơi làm việc cũng là những lợi ích có thể đo lường được từ các chính sách hiệu quả của EEO.

Tầm quan trọng của việc trở thành một nhà tuyển dụng bình đẳng

Việc trở thành một nhà tuyển dụng bình đẳng là điều quan trọng đối với bất kỳ tổ chức nào vì nó thể hiện cam kết “làm điều đúng đắn”, từ đó nâng cao tinh thần của nhân viên và sự hài lòng trong công việc và giảm tỷ lệ nghỉ việc.

Các công ty có chính sách EEO cũng có thể nâng cao danh tiếng của họ trong các ngành tương ứng, tạo dựng niềm tin từ khách hàng và nhà đầu tư.

Một chính sách EEO tốt là chìa khóa để thúc đẩy bình đẳng và giảm phân biệt đối xử, quấy rối và bắt nạt trong lực lượng lao động. Do đó, chính sách này nên được đưa vào sổ tay nhân viên và thảo luận trong quá trình giới thiệu.

Chính sách EEO nên bao gồm phân biệt đối xử và quấy rối tại nơi làm việc. Nó phải nêu rõ định nghĩa của các điều khoản, các bước tổ chức sẽ thực hiện để ngăn chặn bất kỳ vấn đề nào, chính sách khiếu nại cho phép nhân viên nộp đơn khiếu nại nếu có sự cố và quy trình giải quyết vấn đề.

Chính sách cũng cần lưu ý cách tổ chức thúc đẩy cơ hội bình đẳng tại nơi làm việc, chẳng hạn như các điều chỉnh hợp lý cho người khuyết tật và các chính sách linh hoạt tại nơi làm việc cho cha mẹ hoặc những người có nghĩa vụ chăm sóc.

Khi soạn thảo chính sách EEO của bạn, hãy đảm bảo rằng chính sách đó áp dụng cho tất cả nhân viên và được lưu giữ trong tất cả các quy trình nhân sự như tuyển dụng, đào tạo và cho thôi việc. Chính sách này cần đặt ra các mục tiêu và lưu ý cách thức công ty đáp ứng các nghĩa vụ của họ theo luật chống phân biệt đối xử có liên quan.

Một chính sách EEO được hoạch định tốt là điều cần thiết để duy trì sự bình đẳng tại nơi làm việc và đảm bảo rằng các công ty đang đối xử công bằng với nhân viên của họ.

Nguồn: HRD Asia

Trả lời

LET'S GO
SUBSCRIBE
awesome
Sed ut perspiciatis unde omnis