Muốn thiết lập mục tiêu, hãy thấu hiểu từng bộ phận trong tổ chức

Các mục tiêu sẽ thúc đẩy mọi bộ phận trong tổ chức của bạn, nhưng mỗi bộ phận có thể có các mục tiêu riêng biệt. Hiểu rõ điều này sẽ giúp bạn đặt ra mục tiêu đúng đắn và phù hợp cho tổ chức.

Đặt mục tiêu trong doanh nghiệp là điều bắt buộc nếu bạn muốn đi đến bất cứ đâu. Với các mục tiêu rõ ràng, mọi người có thể liên kết với nhau và có định hướng thực sự cho tất cả các nhiệm vụ mà họ đang làm. Khi đặt mục tiêu trong doanh nghiệp của mình, bạn có hai quan điểm để xem xét – quan điểm của từng bộ phận và quan điểm của toàn công ty. Chúng nên hỗ trợ lẫn nhau, thay vì hoạt động riêng lẻ.

Mục tiêu chỉ “đúng” nếu nó giúp xây dựng doanh nghiệp của bạn

Khi bạn đặt mục tiêu cho toàn bộ tổ chức, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo rằng các mục tiêu đó thực sự làm cho công ty trở nên tốt hơn. Giả sử công ty của bạn cung cấp đăng ký dịch vụ và mục tiêu tổng thể của bạn là tăng tỷ suất lợi nhuận. Để làm điều đó, bạn có thể thử tăng chi phí đăng ký. Nhưng khách hàng có thể thấy rằng giá tăng và bỏ đi. Vì vậy, mặc dù bạn có thể có nhiều tiền hơn trước đây, nhưng công ty của bạn vẫn chưa thực sự phát triển. Mục tiêu tổng thể tốt hơn hỗ trợ việc kinh doanh sẽ là tăng số lượng người đăng ký.

Các phòng ban là riêng biệt, nhưng mục tiêu của họ luôn hỗ trợ bức tranh toàn cảnh

Trong doanh nghiệp của bạn, mọi bộ phận đảm nhận một khía cạnh khác nhau của những gì bạn đang cố gắng thực hiện. Ví dụ: nhân viên bán hàng của bạn không xử lý số lượng hoặc gửi hóa đơn cho nhà cung cấp của bạn theo cách mà nhân viên kế toán của bạn làm. Vì vậy, mỗi bộ phận nên có mục tiêu riêng. Nhưng mọi mục tiêu của bộ phận phải là mục tiêu phụ của mục tiêu tổng thể. Và bạn phải tìm cách truyền đạt mục tiêu chung của toàn công ty cho từng bộ phận theo cách tạo ra tiếng vang và động lực cho mỗi đội.

Để minh họa điều này, hãy xem ví dụ về người đăng ký ở phía trên. Mục tiêu chung là tăng số lượng khách hàng mà bạn có. Nhưng nếu bạn thuộc nhóm bán hàng, thì mục tiêu của bạn có thể là nói chuyện với nhiều người hơn mỗi tháng hoặc tiếp cận đối tượng mục tiêu mới. Nếu bạn thuộc nhóm hỗ trợ khách hàng, thì mục tiêu của bạn có thể là cải thiện mức độ hài lòng và giữ chân khách hàng, điều này giúp xây dựng lòng trung thành và giới thiệu. Các mục tiêu và hoạt động giữa các nhóm là khác nhau, nhưng chúng đều hỗ trợ cho mục tiêu chung và có cùng kết quả là mang lại nhiều khách hàng hơn cho doanh nghiệp.

Mỗi bộ phận nên nhận thức được các mục tiêu mà những bộ phận khác có để dễ dàng tập hợp lại với nhau và cộng tác hiệu quả hơn. Cho mỗi bộ phận nhìn thấy bức tranh lớn cũng thúc đẩy ý thức về mục đích xây dựng văn hóa gắn kết hơn. Mọi người trong mỗi nhóm đều biết họ đang gia tăng giá trị từ đâu và họ không coi ai khác trong công ty là điều hiển nhiên vì họ hiểu vai trò của từng bộ phận đối với sự phát triển của công ty.

Bạn có thể nói về quy trình làm việc của công ty tại các cuộc họp chung, ăn mừng thành tích giữa các phòng ban hoặc thỉnh thoảng mời nhân viên phủ nhận lẫn nhau, đó đều là những cách tuyệt vời để giúp nhân viên của bạn nhìn nhận doanh nghiệp theo cách rộng hơn.

Cân nhắc về dữ liệu

Công nghệ có thể cung cấp cho bạn thông tin về bất cứ điều gì. Một sai lầm lớn mà nhiều công ty mắc phải khi đặt ra các mục tiêu tổng thể hoặc các mục tiêu phụ của bộ phận là bị phân tâm bởi thông tin có sẵn. Ví dụ: bạn có thể có khả năng xem xét một số liệu cụ thể, nhưng nếu nó không liên quan đến các mục tiêu, thì dữ liệu đó không liên quan và không có giá trị. Các công ty cũng có thể tập trung vào các con số đến mức họ cư xử kém đạo đức hơn. Họ làm mọi thứ có thể để đảm bảo đạt được hạn ngạch và trông đẹp mắt, trong khi trên thực tế, họ hoàn toàn không đáp ứng được nhu cầu thực sự của doanh nghiệp.

Khi bạn đặt mục tiêu tổng thể và bộ phận, hãy đóng vòng lặp lại. Đặt một số giới hạn để đảm bảo rằng bạn đang chọn các chỉ số quan trọng và mọi người không hoang tưởng về việc định lượng những gì họ làm.

Đặt mục tiêu là một cách đơn giản để hợp nhất mọi người và đạt được kết quả tốt hơn. Nhưng bạn phải đảm bảo rằng bạn đang chọn những mục tiêu giúp ích cho công ty. Mọi bộ phận nên biết họ phù hợp với vị trí nào và có những mục tiêu phụ giúp toàn bộ doanh nghiệp tiến lên phía trước. Cách bạn giao tiếp về những mục tiêu đó và chọn dữ liệu của mình có thể giúp tạo ra một môi trường tích cực cho mọi người. Hãy xem mọi thứ liên kết như thế nào và luôn hỏi liệu bạn có trở nên tốt hơn cho nỗ lực của mình hay không.

Nguồn: Entrepreneur Asia Pacific

Trả lời

LET'S GO
SUBSCRIBE
awesome
Sed ut perspiciatis unde omnis