Kỹ năng phân tích tài chính mà tất cả các nhà quản lý cần có

Ban lãnh đạo doanh nghiệp dựa vào việc sử dụng các báo cáo tài chính để thông báo các quyết định và giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan và nhà đầu tư. Dưới đây là tổng quan về phân tích tài chính là gì và bốn kỹ năng mà tất cả các nhà quản lý cần có.

Phân tích tài chính là tìm hiểu các con số liên quan đến tài chính của doanh nghiệp, được thu thập từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối kế toán, tỷ lệ, báo cáo thu nhập và báo cáo vốn chủ sở hữu của cổ đông. Dữ liệu này rất cần thiết khi xác định hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và đề xuất các cải tiến trong tương lai.

Các loại phân tích tài chính

Có nhiều loại phân tích tài chính, nhưng ba phương pháp này là phổ biến nhất:

 • Phân tích theo chiều ngang, còn được gọi là “phân tích xu hướng,” so sánh các tài liệu tài chính của một doanh nghiệp với kỳ trước và đánh giá những thay đổi theo thời gian. Nó liên quan đến việc xác định xem các con số đã tăng hay giảm và tại sao.
 • Phân tích theo chiều dọc là việc kiểm tra tình hình tài chính của công ty bao gồm việc phân tích một cột duy nhất của tài liệu tài chính để xác định các con số khác nhau tương tác như thế nào trong một kỳ báo cáo cụ thể.
 • Phân tích tỷ lệ điều tra mối quan hệ giữa các phần thông tin tài chính khác nhau trong cùng một báo cáo. Nó giúp các chuyên gia hiểu được sức khỏe và hiệu suất của công ty.

Các cá nhân nên tự làm quen với từng loại phân tích để hiểu đầy đủ về hoạt động tài chính của tổ chức mình. Nếu không, rất khó để xác định xem công ty đang gặp khó khăn hay thuận lợi.

Các nhà quản lý cần có kỹ năng phân tích tài chính để xem xét tài chính của một công ty và đưa ra các quyết định sáng suốt. Dưới đây là bốn điều mà tất cả các nhà quản lý nên học hỏi.

Đọc báo cáo tài chính

Các nhà lãnh đạo hiệu quả cần đọc hiểu các tài liệu tài chính cơ bản. Ba phần quan trọng nhất là bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

 • Bảng cân đối kế toán thể hiện giá trị của một công ty và liệt kê tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu trong kỳ báo cáo. Các nhà quản lý có thể sử dụng dữ liệu này để hiểu tình hình tài chính của doanh nghiệp mình.
 • Báo cáo thu nhập, còn được gọi là “báo cáo lãi và lỗ (P&L),” tóm tắt thu nhập và chi phí của một công ty để chứng minh hoạt động của công ty trong một thời kỳ nhất định.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ghi lại những gì xảy ra với tiền mặt của một công ty trong một kỳ kế toán. Chúng giúp các nhà quản lý hiểu được công ty có thể hoạt động tốt như thế nào trong ngắn hạn và dài hạn, dựa trên dòng tiền của công ty.

Cùng với nhau, các báo cáo này cung cấp tài khoản về hoạt động tài chính của công ty. Các nhà quản lý nên biết cách tham chiếu dữ liệu trong các tài liệu này trước khi đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào về tổ chức.

Tính toán và hiểu các tỷ lệ chính

Việc hiểu thấu đáo các tỷ số tài chính là rất quan trọng để hiểu được tình trạng tài chính của một công ty. Các nhà quản lý nên nắm rõ các tỷ lệ sau:

 • Tỷ số khả năng sinh lời: Các tỷ lệ này xác định khả năng sinh lời của tổ chức và bao gồm tỷ suất lợi nhuận; tỷ suất lợi nhuận trên tài sản; lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu; và thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA).
 • Hệ số khả năng thanh toán: Tính thanh khoản đề cập đến khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền mặt của một công ty một cách nhanh chóng. Các chỉ số thanh khoản chủ yếu bao gồm hệ số thanh toán hiện hành và hệ số thanh toán nhanh.
 • Tỷ lệ đòn bẩy: Các tỷ lệ này tính toán sự phụ thuộc của một công ty vào nợ để tài trợ cho các nỗ lực của mình. Các tỷ lệ quan trọng bao gồm tổng nợ trên tổng tài sản, nợ dài hạn trên vốn hóa, tổng tài sản trên giá trị ròng, lợi nhuận trước thuế và lãi trên chi phí lãi vay.
 • Tỷ lệ năng suất: Còn được gọi là “tỷ số hoạt động”, những tỷ số này phản ánh mức độ hiệu quả của việc sử dụng tài sản của một công ty. Các tỷ số chính bao gồm vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho và kỳ thu các khoản phải thu.

Đánh giá tình trạng tài chính của một công ty bằng phân tích tỷ số là rất quan trọng mà các nhà quản lý phải học. Khi được sử dụng đòn bẩy một cách chính xác, việc so sánh và đối chiếu các tỷ lệ so với các kỳ trước có thể khám phá xem một công ty đang hoạt động kém hay hiệu quả hơn.

Tìm ý nghĩa trong các con số

Các con số cung cấp thông tin, không phải sự hiểu biết, bởi vì mọi người nhìn các con số theo cách khác nhau. Hơn nữa, các công ty trong các ngành có những ưu tiên khác nhau.

Ngoài kiến ​​thức về tài chính, các nhà quản lý cần hiểu biết sâu sắc về cách các con số nên được áp dụng cho doanh nghiệp của họ. Tỷ lệ cao có thể gây vấn đề cho công ty này và khuyến khích đối với công ty khác vì dữ liệu và số liệu tài chính vốn dĩ không phổ biến.

Để tìm ý nghĩa trong các con số, bạn phải:

 • Hiểu doanh nghiệp của bạn: Mục tiêu của công ty bạn là gì? Bạn nắm giữ hàng tồn kho nào? Trong một số trường hợp, giá trị hàng tồn kho nhanh chóng mất giá.
 • So sánh các con số của bạn với các đối thủ cạnh tranh trong ngành: Các tỷ lệ giống nhau không áp dụng cho mọi ngành. Ví dụ: các ngành dịch vụ không có nhiều hàng tồn kho như các công ty dựa trên sản phẩm, do đó, tỷ lệ này vốn đã khác nhau.

Trong hầu hết các trường hợp, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là tỷ lệ quan trọng nhất, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Hầu hết thành công trong kinh doanh được đo lường bằng giá trị mà công ty cung cấp cho cổ đông và chủ sở hữu, nhưng các nhà quản lý nên lưu ý và hiểu rõ về các chỉ số lợi nhuận có thể có khác.

Tư duy vượt ra ngoài các con số

Các con số rất quan trọng nhưng không nói lên toàn bộ câu chuyện. Không thể gán một số tài sản có giá trị nhất của công ty, chẳng hạn như:

 • Thương hiệu: Thương hiệu của một công ty là một trong những tài sản quý giá nhất của nó, nhưng nó không được báo cáo trên bảng cân đối kế toán. Giá trị thương hiệu thường dựa trên các ước tính và thay đổi đáng kể qua từng năm. Trừ khi thương hiệu của bạn được bán cho công ty mẹ, rất khó để tính toán giá trị của nó.
 • Truyền miệng: Giới thiệu và đề xuất có giá trị cao vì 90% người tiêu dùng có khả năng tin tưởng đề xuất của người khác, ngay cả khi đó là từ một người lạ. Tương tự như thương hiệu, có thể ước tính giá trị của việc truyền miệng nhưng không thể báo cáo trên báo cáo tài chính. Điều này là do rất khó để chỉ định lợi tức đầu tư (ROI) cho các chiến dịch truyền miệng.

Các nhà quản lý không nên nản lòng vì điều này. Mặc dù những tài sản này khó báo cáo và theo dõi trên báo cáo tài chính, nhưng chúng vẫn có giá trị và là yếu tố quan trọng trong thành công của công ty bạn.

Phát triển kỹ năng phân tích tài chính

Nếu bạn chưa thành thạo về tài chính, hãy cố gắng đừng để bị choáng ngợp. Kỹ năng phân tích tài chính không chỉ có thể đạt được mà còn có thể thành thạo với các công cụ phù hợp. Dưới đây là ba cách bạn có thể bắt đầu phát triển những kỹ năng này:

 1. Tiến hành nghiên cứu: Nghiên cứu một cách độc lập có thể cung cấp sự hiểu biết ở mức độ bề mặt về các khái niệm tài chính. Mặc dù điều này không thông báo đầy đủ cho bạn về những vấn đề phức tạp về tài chính cần thiết cho việc ra quyết định, nhưng đó là một điểm khởi đầu tuyệt vời.
 2. Học hỏi từ người khác: Tham khảo ý kiến ​​của người khác là một phương pháp học tập thường bị bỏ qua. Liên hệ với kế toán hoặc chuyên gia tài chính của công ty bạn và đặt câu hỏi. Kiến thức về ngành cụ thể có thể hữu ích khi đưa ra các quyết định tài chính.
 3. Tham gia một khóa học tài chính: Tham gia một khóa học là một trong những cách tốt nhất để đạt được sự thành thạo trong phân tích tài chính. Hãy xem xét khóa học Dẫn đầu với Tài chính của Trường Kinh doanh Harvard, khóa học này có thể trang bị cho bạn sự hiểu biết toàn diện về các nguyên tắc tài chính và cách tận dụng chúng cho doanh nghiệp của bạn.

Nguồn: HBS

Trả lời

LET'S GO
SUBSCRIBE
awesome
Sed ut perspiciatis unde omnis