Quản lý hiệu suất khác đi, vì thế giới đã “không còn như xưa”

Các lãnh đạo doanh nghiệp cần áp dụng những cách thức mới để quản lý hiệu suất dựa trên năng lực của từng thành viên trong đội ngũ của mình; tận dụng các mô hình kinh doanh, hệ thống, quy trình và thủ tục; đồng thời tích cực kết nối với cổ đông và các bên liên quan.

Tìm ra cách tốt nhất để khiến mọi người chung sức đóng góp cho sự phát triển doanh nghiệp là một trong những thách thức lớn nhất mà các nhà lãnh đạo phải đối mặt trong môi trường ngày nay.

Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm ra cách tốt nhất để tận dụng tài năng của đội ngũ nhân viên, trong khi vẫn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả.

Một báo cáo nghiên cứu mới được công bố bởi AICPA & CIMA và Hội đồng Doanh nghiệp Thế giới về Phát triển Bền vững (WBCSD) chỉ ra rằng các doanh nghiệp cần áp dụng những cách thức mới để quản lý hiệu suất dựa trên tài năng của nhân viên; tối ưu hóa các mô hình kinh doanh, hệ thống, quy trình và thủ tục của họ; và tích cực kết nối với cổ đông và các bên liên quan.

Nghiên cứu thú vị mang tên “Tái hình dung về quản lý hiệu suất” đã xác định ra bảy bí quyết mà các doanh nghiệp có thể sử dụng để mang lại hiệu suất tốt hơn:

  1. Tạo ra “một phiên bản của sự thật”, một tầm nhìn rõ ràng giữa các hoạt động và chiến lược để giúp nhân viên phát triển quyền sở hữu và trách nhiệm giải trình;
  2. Bao gồm các yếu tố liên quan từ bên ngoài công ty (chẳng hạn như tác động đối với môi trường và xã hội) vào các giá trị kinh doanh và việc ra quyết định hàng ngày để thu hút và giữ chân nhân tài;
  3. Thu hút nhân viên vào việc phát triển và hoàn thiện các chiến lược kinh doanh để đáp ứng các mục tiêu;
  4. Kết hợp trách nhiệm cho cả mục tiêu chiến lược và sự xuất sắc của chức năng để nâng cao hiệu suất;
  5. Cải thiện sự hợp tác và phối hợp giữa các “silo chức năng” để tối ưu hóa việc ra quyết định và phân bổ nguồn lực;
  6. Điều chỉnh mục tiêu và động lực cá nhân với chiến lược tổ chức ở tất cả các cấp bậc của doanh nghiệp;
  7. Kết nối thông tin bên ngoài và nội bộ với kết quả tài chính để đảm bảo việc ra quyết định hiệu quả.

“Nếu ai đó hỏi rằng đại dịch đã dạy chúng ta điều gì, thì câu trả lời là cách chúng ta quản lý doanh nghiệp ngày nay phải hoàn toàn khác so với quá khứ”, Andrew Harding, giám đốc điều hành của Hiệp hội Kế toán viên được Chứng nhận Quốc tế, đại diện cho AICPA & CIMA, cho biết trong một thông cáo báo chí.

Harding cho biết các nhà lãnh đạo cần dẫn dắt nhân viên một cách hiệu quả vào các cuộc trò chuyện về chiến lược, tạo ra một văn hóa chú trọng vào hiệu quả công việc và trách nhiệm giải trình, đồng thời phân bổ nguồn lực theo những cách đảm bảo rằng việc thực hiện chiến lược kinh doanh sẽ đạt được hiệu quả và hiệu suất cao.

Peter Bakker, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tại WBCSD, cho biết các doanh nghiệp cần tư duy đổi mới để đóng vai trò dẫn đầu trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và bất bình đẳng. Ông nói rằng kế toán quản trị cần phải thay đổi để không còn dựa trên các mô hình đòi hỏi chi phí bỏ ra bên ngoài và khiến cộng đồng và môi trường phải gánh chịu hậu quả.

Ông nói: “Các doanh nghiệp thành công cần tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan, chứ không chỉ một số ít. Các doanh nghiệp ngày càng có tư duy tiến bộ đã bắt đầu chuyển đổi, và đã đến lúc các kế toán viên quản lý phải đẩy mạnh và cung cấp thông tin cần thiết cho việc ra quyết định đúng đắn và hiệu quả.”

Nguồn: FM-Magazine

Trả lời

LET'S GO
SUBSCRIBE
awesome
Sed ut perspiciatis unde omnis