3 nguyên tắc tài chính mà các chuyên gia nên biết

Đối với một người thiếu nền tảng tài chính, các con số có vẻ đáng sợ. Giữa các công thức, báo cáo và bảng tính, tầm quan trọng thực sự của tài chính có thể bị mất đi.

Giáo sư Mihir Desai của Trường Kinh doanh Harvard cho biết: “Các con số trên bảng tính không thể hiện ý nghĩa thực sự của tài chính. Đó là về việc hiểu các doanh nghiệp sử dụng logic tài chính. Tài chính không phải là bảng tính; tài chính cho thấy con người thực, công ty thực và cách phân bổ nguồn lực trong doanh nghiệp của bạn và nền kinh tế một cách rộng rãi hơn.”

Tại sao nên học kỹ năng tài chính dù không chuyên về tài chính?

Là một chuyên gia trong vai trò không liên quan tới tài chính, việc học những kiến ​​thức cơ bản về tài chính có thể giúp bối cảnh hóa công việc của bạn trong phạm vi các tiêu chuẩn và mục tiêu rộng lớn hơn của công ty.

Với kiến ​​thức về các nguyên tắc tài chính, bạn có thể ủng hộ lợi tức đầu tư (ROI) dự kiến ​​của các dự án, nêu rõ tác động tài chính đối với công việc của nhóm bạn và đưa ra các quyết định kinh doanh chiến lược có lưu ý đến việc tạo ra giá trị tối đa.

Ngoài ra, nó có thể tạo ra các tương tác hiệu quả hơn với bộ phận tài chính và kế toán của công ty bạn. Tài chính thường được gọi là “ngôn ngữ kinh doanh” và khả năng nói các ngôn ngữ tài chính có thể tăng cường sự hợp tác và giao tiếp giữa các nhóm.

Sau đây là 3 nguyên tắc tài chính mà một chuyên gia nên biết.

Dòng tiền

Dòng tiền — thuật ngữ rộng cho số dư ròng tiền di chuyển vào và ra khỏi doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể — là một nguyên tắc tài chính quan trọng cần hiểu. Có một số loại dòng tiền:

  • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh: Dòng tiền ròng được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh thông thường
  • Dòng tiền đầu tư: Dòng tiền ròng được tạo ra từ các hoạt động đầu tư
  • Dòng tiền tài trợ: Dòng tiền ròng được tạo ra từ các hoạt động tài chính, chẳng hạn như các khoản nợ được thanh toán, vốn cổ đông và chi trả cổ tức.

Được tổng hợp lại và làm rõ trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các loại dòng tiền này vẽ nên bức tranh về dòng tiền thuần diễn ra trong một thời kỳ cụ thể.

Có một loại dòng tiền nữa mà bạn cần biết: dòng tiền tự do. Dòng tiền tự do là lượng tiền mặt ròng còn lại sau khi đã nộp thuế; hạch toán khấu hao, phân bổ và thay đổi vốn lưu động; và các chi phí vốn (đầu tư tài sản, thiết bị và công nghệ) được trừ đi. Tóm lại: Đó là số tiền mặt còn lại không cần phải phân bổ ở bất kỳ đâu.

Trong khóa học Dẫn đầu với Tài chính (Leading with Finance), Desai gọi dòng tiền tự do là “niết bàn tài chính” vì nó thường được tận dụng để đo lường thành công tài chính của một công ty. Khi công ty của bạn tạo ra các dòng tiền tự do, bạn đã “thành công”, có thể nói như vậy. Tiền mặt này là thước đo mà các nhà đầu tư tìm kiếm khi quyết định nơi phân bổ vốn và bạn có thể sử dụng nó để mang lại lợi nhuận cho các bên liên quan. Nó cũng có thể được tái đầu tư vào doanh nghiệp của bạn để tạo ra nhiều dòng tiền tự do hơn cho các giai đoạn tiếp theo.

Hiểu các loại dòng tiền có thể giúp hình thành khái niệm chi phí của bạn rơi vào nhóm nào, cung cấp bối cảnh cho việc lập ngân sách và cung cấp thông tin chi tiết về việc chi phí cũng như yếu tố doanh thu ảnh hưởng đến sức khỏe tài chính của công ty bạn như thế nào.

Giá trị thời gian của tiền

Tài chính có bản chất là hướng đến tương lai và thể hiện vị trí hiện tại của công ty dựa trên quỹ đạo của nó. Giá trị thời gian của tiền (TVM) là một nguyên tắc tài chính cốt lõi cho biết một khoản tiền có giá trị hiện tại nhiều hơn giá trị của nó trong tương lai.

“Nếu bạn muốn hiểu điều gì đáng giá ngày hôm nay, cách duy nhất là nhìn vào tương lai,” Desai nói trong bài viết Dẫn đầu với Tài chính. “Hãy nghĩ về lợi nhuận kinh tế — dòng tiền tự do — như một cách để hiểu giá trị của ngày nay là gì. Một thứ gì đó chỉ có giá trị hôm nay nếu nó tạo ra những lợi ích trong tương lai ”.

Do đó, giá trị của một khoản tiền cụ thể phụ thuộc vào thời gian bạn phải đợi trước khi sử dụng. Bạn có thể sử dụng tiền mặt càng sớm thì nó càng có giá trị.

Bạn phải đợi để sử dụng nó càng lâu, bạn càng bỏ lỡ nhiều cơ hội hoàn vốn đầu tư của mình. Để giải thích điều này khi định giá một công ty, hãy chiết khấu các dòng tiền trong tương lai để phản ánh giá trị hiện tại của chúng. Desai gọi đây là “tiêu chuẩn vàng của định giá”.

Để tính TVM cho một khoản tiền, hãy sử dụng công thức này để tính giá trị tương lai của nó (FV):

FV = PV x [1 + (i / n)] ^ (n x t)

Trong công thức TVM,

FV = giá trị tương lai của tiền mặt

PV = giá trị hiện tại của tiền mặt

i = lãi suất

n = số kỳ tính lãi kép mỗi năm

t = số năm

Nếu bạn đang ở vai trò phi tài chính, rất có thể bạn sẽ không cần phải tự mình tính toán TVM hoặc chiết khấu dòng tiền, nhưng hiểu được giá trị thời gian của tiền có thể giúp bạn đưa ra quyết định dựa trên đó.

Rủi ro và lợi nhuận

Một câu hỏi trọng tâm mà tài chính cố gắng trả lời là “Làm thế nào để bạn tạo ra giá trị?” Cả giá trị thời gian của tiền và dòng tiền đều bổ sung thêm quan điểm cho câu hỏi này: Giá trị được tạo ra trong mối quan hệ giữa tiền và thời gian, và khi tất cả các phân bổ được tính đến.

Một quan điểm khác về việc tạo ra giá trị xuất phát từ một nguyên tắc tài chính khác: rủi ro và lợi nhuận. Đó là một khái niệm mà bạn có thể đã quen thuộc: Để thấy được lợi nhuận, bạn thường cần phải chấp nhận rủi ro đã tính toán. Điều này liên quan chặt chẽ đến khái niệm lợi tức đầu tư, là lượng tiền mặt ròng sau khi khoản đầu tư ban đầu đã được trừ đi.

“Mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong tài chính và tất cả các môn kinh tế học,” Desai nói trong khóa học Dn đu vi Tài chính. “Nhìn chung, con người không thích chịu rủi ro. Do đó, nếu họ buộc phải chịu rủi ro, họ sẽ đòi hỏi một thứ gì đó để đổi lại — họ yêu cầu lợi tức cao hơn.”

Mức độ rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào một tài sản quyết định mức lợi nhuận mà bạn có thể mong đợi từ nó. Lợi tức khả thi tối thiểu của một tài sản so với chi phí và rủi ro của nó được gọi là chi phí sử dụng vốn.

Hãy tưởng tượng doanh nghiệp của bạn đang cân nhắc mua một phần công nghệ tiên tiến có khả năng làm tăng tốc độ và chất lượng sản xuất. Vấn đề duy nhất: Nó cực kỳ đắt. Bạn dự đoán ROI sẽ xứng đáng và sử dụng các khoản vay và vốn chủ sở hữu từ các nguồn bên ngoài để mua công nghệ. Các nguồn đã cung cấp vốn cho công ty của bạn để thực hiện giao dịch mua này chịu rủi ro khá lớn. Điều gì sẽ xảy ra nếu công nghệ không cải thiện chất lượng đủ để tăng doanh thu và hợp lý hóa việc mua hàng?

Chi phí vốn là yêu cầu tối thiểu của các nguồn tài chính của bạn đối với lợi tức đầu tư của họ; đó là những gì họ yêu cầu để đổi lại việc chấp nhận mức độ rủi ro cao. Khi gộp lại với nhau, chi phí vốn cho tất cả các nguồn vốn của bạn được gọi là chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC).

Một lần nữa, nếu bạn không phải là một chuyên gia tài chính, bạn có thể sẽ không cần tính toán các giá trị này. Tuy nhiên, hiểu được chi phí liên quan đến các dự án có rủi ro cao hơn và nhu cầu cung cấp ROI tối thiểu cho các bên liên quan có thể có giá trị khi bạn lập ngân sách, yêu cầu tài trợ cho các dự án và lập chiến lược đầu tư dài hạn.

***

Mỗi nguyên tắc tài chính này cung cấp một mảnh ghép để hình thành khái niệm sức khỏe tài chính của một công ty, hướng đi của nó và cách bạn có thể tạo ra giá trị. Bằng cách hiểu cách những mảng này hoạt động và phù hợp với tổng thể lớn hơn như thế nào, bạn có thể trò chuyện với các bên liên quan chính và đưa ra quyết định sáng suốt về tương lai của doanh nghiệp bạn.

 

Nguồn: HBS edu

Trả lời

LET'S GO
SUBSCRIBE
awesome
Sed ut perspiciatis unde omnis