HBR ONPOINT – QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI

199,000 

Chủ đề quản lý sự thay đổi giúp nhà quản trị và cộng sự có thể dự báo – đánh giá được biến động của môi trường kinh doanh bên ngoài, mầm mống vấn đề bên trong tổ chức để chủ động đề xuất những thay đổi thích hợp và trực tiếp dẫn dắt doanh nghiệp trong tiến trình thay đổi.

Danh mục: Tag: ,

Call Now