HBR ONPOINT – QUẢN LÝ BẢN THÂN

199,000 

Chủ đề Quản lý bản thân đưa ra phân tích chuyên sâu của các chuyên gia đào tạo nhân sự hàng đầu, giúp nhà quản trị và cộng sự giải quyết các vấn đề về cá nhân làm cản trở khả năng phát triển và con đường  dẫn tới thành công.

Danh mục:

Call Now