10 Bài Viết Tổng Hợp Về Phát Triển Kỹ Năng

Trong khi điều kiện kinh doanh không ngừng thay đổi, các doanh nghiệp đang phát triển để đáp ứng với những thay đổi này, đồng thời những thách thức dành cho các lãnh đạo dường như là vô tận. Cuốn sách này sẽ cung cấp những hiểu biết, sự khôn ngoan và những lời khuyên thiết thực từ các chuyên gia quản lý hàng đầu về 10 thách thức phổ biến mà lãnh đạo và nhà quản lý đã phải đối mặt trong quá khứ, đang phải đối mặt trong hiện tại và sẽ tiếp tục đối mặt trong tương lai.

Danh mục:

Call Now