10 Bài Viết Nhất Định Phải Đọc Về Thay Đổi

Cuốn sách đưa ra 10 bài viết tốt nhất của các chuyên gia hàng đầu như Ram Charan, Micheal Mankins, Thomas Davenport… về những vấn đề quan trọng trong quá trình ra quyết định, những điều ảnh hưởng đến quá trình đó và cách để ra quyết định thông minh.

Danh mục:

Call Now