10 Bài Viết Nhất Định Phải Đọc Về Đội Nhóm

Cuốn sách này có gì đặc biệt?
– Những sai lầm phổ biến khiến các nhóm làm việc không hiệu quả
– Các tiêu chí để lựa chọn các thành viên trong nhóm
– Bí quyết dẫn dắt và truyền cảm hứng của trưởng nhóm
– Các nguyên tắc cần thống nhất khi vận hành nhóm

Danh mục:

Call Now